นายสมหวัง  อิฐรัตน์

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.061-546-5395

 

นางบุษบา  เล่าเรื่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ฝ่ายบริหาร

โทร.089-578-5335

 

Sample Photo

นายบัญชี  ยังมี

ผอ.รพ.สต.เมืองแก

ประธานเครือข่าย ชมรม ผอ.รพ.สต.อำเภอท่าตูม

โทร.081-072-0616

 


 

อบรม อสม.ปปช. นสค และ อสค. ปี.2560

อ่านเพิ่มเติม...

งาน ITA หน่วยงานคุณธรรม จริยธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

รพ.สต.บัวโคก เป็นตัวแทนการประกวด อสม. ดีเด่น ระดับโซน ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสัญจร กพ.2560 ณ รพ.สต.ทุ่งกุลา

อ่านเพิ่มเติม...

ปั่น ปันสุข ลดอบายมุข สร้างสุขด้วยการอ่าน

อ่านเพิ่มเติม...

อบรม คณะอนุกรรมการ ศปถ.ระดับอำเภอ ประกอบด้วย 3 ตำบลนำร่อง ได้แก่ ตำบลเมืองแก  ตำบลหนองบัว และตำบลทุ่งกุลา

อ่านเพิ่มเติม...

ปั่นเพื่อพ่อ 6 มีนาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

กระทู้ล่าสุด-กระดานข่าวชาวสาธารณสุขท่าตูม

ภาพประทับใจ

item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8

วีดีโอประทับใจ {กรุณาเปิดในเบราเซอร์ Mozilla Firefox}

กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2560
_____