นายสมหวัง  อิฐรัตน์

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.061-546-5395

 

นางบุษบา  เล่าเรื่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ฝ่ายบริหาร

โทร.089-578-5335

 

Sample Photo

นายนนท์ธวัฒน์ ยอดอินทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ฝ่ายวิชาการ

โทร.098-185-4628

Sample Photo

นายบัญชี  ยังมี

ผอ.รพ.สต.เมืองแก

ประธานเครือข่าย ชมรม ผอ.รพ.สต.อำเภอท่าตูม

โทร.081-072-0616

วันที่ ๒๐  มกราคม ๒๕๖๓  นายรองรัตน์  จงอุตสาห์ นายอำเภอท่าตูม  นายสมหวัง  อิฐรัตน์  สาธารณสุขอำเภอท่าตูม  นางบุษบา  เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม   นางสาวนันทพร  เหลืองสกุลไทย  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมและป้องกันโรค  โรงพยาบาลท่าตูม  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ร่วมลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจ  ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  พร้อมทั้งเน้นมาตรการ  DMHTT ได้แก่

D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด
M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย
T: Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น

และเสนอแนะให้เข้มงวดเรื่องตรวจสอบการเดินทางออกนอกพื้นที่ของนักเรียนทุกระดับชั้น

ตระหนักแต่ไม่ตระหนก #ร่วมด้วยช่วยกัน#DMHTT

 

วันที่ ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรองรัตน์  จงอุตสาห์ นายอำเภอท่าตูม  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา  ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(วันกองทัพไทย)  ณ บริเวณลานกิจกรรมถนนสายบ้านเฉนียง-บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ ๘  ตำบลบะ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายสมหวัง  อิฐรัตน์  สาธารณสุขอำเภอท่าตูม  นางบุษบา  เล่าเรื่อง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.  และประชาชนจิตอาสา  ร่วมกิจกรรม  โดยมีจิตอาสาร่วมกิจกรรม  จำนวน  ๓๐๐  คน

รณรงค์ป้องกัน COVID-19 ในสถานประกอบการ 11-12 มกราคม 2564

 

วันที่ 15 มกราคม 2564
เวลา 09.00 น.
นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" จังหวัดสุรินทร์ ณ ถนนสายบ้านโพนทา หมู่ 16 โดยได้มอบพันธุ์ไม้พระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา แก่ผู้แทนราษฎรพร้อมทั้งปลูกต้นไม้พระราชทานและหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ในการนี้ นายสมหวัง อิฐรัตน์ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม นางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลท่าตูม และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมด้วย

 

 

วันที่ 8 มกราคม 2564 งาน พอ.สว. จังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลท่าตูม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม รพ.สต.บ้านสะเอิง และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ครั้งที่ 7/2564 ณ โรงเรียนบ้านสำโรง ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม โดยมี   นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายรองรัตน์  จงอุตสาห์ นายอำเภอท่าตูม  , นายสมหวัง อิฐรัตน์  สาธารณสุขอำเภอท่าตูม , นายศักดิ์สิทธิ์  เลิศรัตนาวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง , หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก พอ.สว. และทีม อสม. ให้การต้อนรับ มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 167 คน ส่งต่อในจังหวัด 8 คน และขอเข้าเป็นผู้ป่วยมูลนิธิฯ 3 คน และมีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งสิ้น 86 คน ในนามของงานพอ.สว.จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมปฏิบัติงาน ครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม รณรงค์สวมหน้ากาก 100%

แนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตนเองเพื่อห่างไกลโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T ได้แก่
D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด
M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย
T: Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น

วันที่ 7 มกราคม 2564
เวลา 08.30 น.
นายสมหวัง อิฐรัตน์ ประธาน คปสอ.ท่าตูม นางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ผอ.รพ.สต. หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบ KPI จำนวน 30 คน ร่วมประชุมฟังการนำเสนอตัวชี้วัดระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องธรรมรังษี รพ.ท่าตูมโดยดำเนินการตามมาตรการฯ ได้แก่ สวมหน้ากาก 100 % นั่งเว้นระยะห่าง ล้างมือ และมีทีมตรวจคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าห้องประชุม

วันที่ 14 มกราคม 2564  เวลา 13.30 น.    นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) โดยมีนายสมหวัง อิฐรัตน์ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม นพ.วรินทร สะอาดยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูมและ คณะเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนมอบเครื่องจากสภากาชาดไทย พร้อมแนะนำวิธีติดตั้งและการใช้งาน

วันที่ 7 มกราคม 2564  เวลา 10.00 น.
นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม นายสมหวัง  อิฐรัตน์สาธารณ สุขอำเภอท่าตูม นางบุษบา  เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูมและประชาชนเขตเทศบาลร่วมปฎิบัติการล้างเมืองล้าง COVID-19 เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณตลาดเทศบาลตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

กระทู้ล่าสุด-กระดานข่าวชาวสาธารณสุขท่าตูม

ภาพประทับใจ

item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8

วีดีโอประทับใจ {กรุณาเปิดในเบราเซอร์ Mozilla Firefox}

กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2560
_____