กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัวในทุกโอกาส "No Gift Policy"

ขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกัน   ด้วยบัตรอวยพร   สมุดอวยพร  อวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์   หรือทำกิจกรรมจิตอาสาแทน

ว่าที่ร้อยตรี  โอภาสวิเศษ
สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

 

 

No Gift Policy  งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร นะค่ะ   ขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกัน   ด้วยบัตรอวยพร   สมุดอวยพร  อวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์   หรือทำกิจกรรมจิตอาสาแทน เท่านั้นค่ะ

นางบุษบาเล่าเรื่อง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม