สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุรินทร์

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 9 ราย

ระหว่างรักษา 0 ราย

กลับบ้านได้ 8 ราย

เสียชีวิต 1 ราย

Breadcrumbs