วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูมมอบหมายให้ ทีม MCAT! คปสอ.ท่าตูม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนครก ร่วมติดตาม ลงพื้นที่ ออกเยียวยาจิตใจ ให้กำลังใจ และประเมินภาวะสุขภาพจิต แก่ผู้ประสบเหตุไฟใหม้ในพื้นที่ ณ บริเวณ โรงงานสุวรรณภูมิไม้ไทย จำกัด หมู่ ๒ ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 32 ราย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากการประเมินพบผู้มีภาวะเครียดปานกลางจำนวน 2 ราย(เจ้าของโรงงน) มีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร และรายอื่นๆมีภาวะเครียดเล็กน้อย ยังมีความวิตกกังวลเล็กน้อยกลัวเหตุการณ์ฟไหม้เกิดขึ้นช้ำสามารถปรับตัวได้ จึงแนะนำการประเมินสุขภาพจิตด้วยตนเองผ่านโปรแกรม "MENTALHEALTH CHECK IN" แนะนำการจัดการความเครียดด้วยตนเอง
การเข้ารับบริการทางสุขภาพจิตเมื่อมีอาการผิดปกติที่โรงพยาบาลท่าตูม และส่งต่อข้อมูลให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนครกติดตามเยี่ยมให้กำลังใจต่อเนื่อง

Breadcrumbs