วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.50 น. นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าดูม นายบุญเลิศ อินทร์งาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกุลานายอัครพงษ์ แก้วยศ ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนครก และเจ้าหน้าที่ ร่วมติดตาม ลงพื้นที่ ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุไฟใหม้ในพื้นที่ ณ บริเวณ โรงไม้สักมังกร หมู่ 2 ต.โพนครก อ.ท่าตม จ.สุรินทร์ มีจำนวน 32 ราย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต พร้อมทั้งสนับสนุนยาเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับอาสาสมัครผู้ที่มาร่วมปฏิบัติงานดับเพลิงร่วมกับหน่วยกู้ภัยที่ร่วมปฏิบัติงานพร้อมทั้งจัดหา หน้ากากอนามัย N95 และชุดmashk with back รับสนับสนุนจากโรงพยาบาลท่ตูม สำหรับ ให้ออกชิเจนเตรียมพร้อมแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยสถานการณ์วันนี้ไฟสงบแล้ว

Breadcrumbs