วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดงานมหกรรมวันอสม.แห่งชาติ อำเภอท่าตูม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธาน อสม.ระดับอำเภอ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนโรงพยาบาลท่าตูม ประธาน อสม.ระดับตำบล จากทุก
รพ.สต. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 25 คน กำหนดจัดงานวันอสม.แห่งชาติ ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

Breadcrumbs