การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอท่าตูม 


วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชน ด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอท่าตูม ปีงบประมาณ 2565 นำไปสู่การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิเชื่อมโยงสู่ระบบบริการทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

Breadcrumbs