วันที่ 30 ตุลาคม 2564

ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอท่าตูม ร่วมกับ คณะเจ้าหน้าที่ คปสอ.ท่าตูม  นำทีมโดย พญ.แม้นเขียน ชัญถาวร รักษาการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม,  ภญ.ปีร์ญามาศ นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.ท่าตูม  และนางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ออกให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์  เข็มที่ 1 และ 2 ในกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ 12-18 ปี ทั้งในระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษา ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์เป็นอย่างดี และจะมีการฉีดวัคซีนขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564  ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 246 คนเข็มที่ 2 จำนวน 966 คนรวมผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน จำนวน 1,212 คน

Breadcrumbs