วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอท่าตูม ร่วมกับ คณะเจ้าหน้าที่ คปสอ.ท่าตูม  นำทีมโดย พญ.แม้นเขียน ชัญถาวร รักษาการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูมและนางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ออกให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์  Pfzer ในกลุ่มเป้าหมายเยาวชน อายุ 12-18 ปี จำนวนทั้งหมด 3,152 คน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ โดยมีจิตอาสานักเรียนร่วมปฏิบัติงานด้วย ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเล่นดนตรีโดยสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอท่าตูม ทำให้เยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ และทักษะในสิ่งที่สนใจ เป็นการรณรงค์ให้มีการใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ต่อไป

Breadcrumbs