วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ  สาธารณสุขอำเภอท่าตูม, แพทย์หญิงแม้นเขียน ชัญถาวร รักษาการ ผอ.รพ.ท่าตูม, นางบุษบา เล่าเรื่อง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าตูม เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดสระบัวแดง หมู่ ที่ 1 บ้านปอหมัน ตำบลทุ่งกุลา  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายสุพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยได้มอบรถจักรยานให้เด็กเรียนดีแต่ยากจน มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบพันธุ์ปลา มอบเวชภัณฑ์สัตว์ และมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาขนในพื้นที่ ตำบลทุ่งกุลา   อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

Breadcrumbs