วันที่ 20 ตุลาคม 2564

เวลา 13.00 น.

นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ  สาธารณสุขอำเภอท่าตูม, แพทย์หญิงแม้นเขียน ชัญถาวร รักษาการ ผอ.รพ.ท่าตูม, นางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าตูมร่วมพิธีมอบบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ตามโครงการเหล่ากาขาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจากนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่ครอบครัว  นายสนั่น สุขบันเทิง บ้านเลขที่ 45 ม.3 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

Breadcrumbs