วันที่ 13 ตุลาคม 2564

นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชฝายบ้านกุดมะโน เนื่องในโอกาสน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)โดยมี ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม, หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และจิตอาสาตำบลโพนครก ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดวัชพืช ณ ฝ่ายบ้านกุดมะโน ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

เวลา 12.30 น.

ว่าที่ร้อยตรี โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม พร้อมด้วย นางบุษบา เล่าเรื่อง   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตม เยี่ยมเสริมพลังทีมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเปิดประตูสู่การท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

Breadcrumbs