วันที่ 11 ตุลาคม 2564

นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมกับคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลรวมแพทย์สุรินทร์ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ร่วมกับอำเภอท่าตูม โดยมี นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม พร้อมด้วยนางเนาวรัตน์ จงอุตส่าห์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตูมร่วมออกรับบริจาคโลหิต  ณ หอประชุมอำเภอท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีผู้มาบริจาคโลหิตจำนวน 155 ราย บริจาคโลหิตได้จำนวน 111 ราย

Breadcrumbs