วันเสาร์ที่ 9  ตุลาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ทุกท่าน และ นายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าตูมและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ที่ออกให้บริการ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้แก่กลุ่มนักเรียนที่มีอายุครบ 12 ปีขึ้นไป ในพื้นที่อำเภอท่าตูม จำนวน 1,020 โดส ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีโอภาส  วิเศษ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม และผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ

Breadcrumbs