วันที่ ๒๐  มกราคม ๒๕๖๓  นายรองรัตน์  จงอุตสาห์ นายอำเภอท่าตูม  นายสมหวัง  อิฐรัตน์  สาธารณสุขอำเภอท่าตูม  นางบุษบา  เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม   นางสาวนันทพร  เหลืองสกุลไทย  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมและป้องกันโรค  โรงพยาบาลท่าตูม  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ร่วมลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจ  ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  พร้อมทั้งเน้นมาตรการ  DMHTT ได้แก่

D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด
M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย
T: Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น

และเสนอแนะให้เข้มงวดเรื่องตรวจสอบการเดินทางออกนอกพื้นที่ของนักเรียนทุกระดับชั้น

ตระหนักแต่ไม่ตระหนก #ร่วมด้วยช่วยกัน#DMHTT

 

Breadcrumbs

กระทู้ล่าสุด-กระดานข่าวชาวสาธารณสุขท่าตูม