วันที่ ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรองรัตน์  จงอุตสาห์ นายอำเภอท่าตูม  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา  ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(วันกองทัพไทย)  ณ บริเวณลานกิจกรรมถนนสายบ้านเฉนียง-บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ ๘  ตำบลบะ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายสมหวัง  อิฐรัตน์  สาธารณสุขอำเภอท่าตูม  นางบุษบา  เล่าเรื่อง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.  และประชาชนจิตอาสา  ร่วมกิจกรรม  โดยมีจิตอาสาร่วมกิจกรรม  จำนวน  ๓๐๐  คน

Breadcrumbs

กระทู้ล่าสุด-กระดานข่าวชาวสาธารณสุขท่าตูม