วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 -13.00 น. คณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก คป.สอ.ท่าตูม จัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ “ ภายใต้การดำเนินงานโครงการ มหัศจรรย์ 1000 วัน พลัสสู่ 2500 วัน เพื่อการส่งเสริมการเกิด และการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ณ โรงงานไฮเทค แอพพาเรล อ.ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ลงทะเบียนรับยาเสริมธาตุเหล็กจำนวน 115 ราย 

 

Breadcrumbs