วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม เป็นประธานจัดกิจกรรม "ตู้เติมรัก...ปันสุข" ในโครงการ CareD+: ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปันเนื่องในวันแห่งความรักและวันต่อๆ ไป สำหรับการดูแลผู้รับบริการ และประชาชน โดยดำเนินการจัดตั้ง ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

Breadcrumbs