วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.ท่าตูม ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ออกตรวจสถานที่ผลิตและสถานที่จำหน่ายน้ำต้มใบกระท่อมและให้ความรู้เกี่ยวกับพืชกระท่อมแก่ผู้ประกอบการ จำนวนทั้งสิ้น 6 ร้าน ในเขตอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนปฏิบัติอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ.2565 ผู้ประกอบการและประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Breadcrumbs