ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอท่าตูม ออกให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ในกลุ่มเป้าหมาย 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอท่าตูม ร่วมกับ คณะเจ้าหน้าที่ คปสอ.ท่าตูม  ออกให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ในกลุ่มเป้าหมาย อายุ 12 -18 ปี จำนวน 1,336 คน ณ วัดปทุมทอง บ้านตูม โดยมีจิตอาสานักเรียนร่วมปฏิบัติงานด้วย ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเล่นดนตรีโดยสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอท่าตูม ทำให้เยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ และทักษะในสิ่งที่สนใจ เป็นการรณรงค์ไม่มีการใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ต่อไป

Breadcrumbs