วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา
09.00 น. นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม ประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์” เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช ณ วัดเก่า (สถานที่จัดแข่งเรือ) บ้านม่วงมูล หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีปลัดอำเภอ พัฒนาการอำเภอท่าตูม ผู้แทนผอ. รพ.ท่าตูม ประมงอำเภอท่าตูม ผู้แทน ผกก.สภ.ท่าตูม ผู้แทน ผกก.สภ.กระโพ ผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวนายก อบต.หนองบัว พร้อมบุคลากรในสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อสม. และจิตอาสาตำบลหนองบัว ร่วมกิจกรรม ในการนี้ นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม มอบหมายให้ นางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ผอ.รพ.สต.ม่วงมูลและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมด้วย

Breadcrumbs