วันที่ 7 มกราคม 2564
เวลา 11.00 น.นายรองรัตน์  จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม นายสมหวัง  อิฐรัตน์ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม นางบุษบา  เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูมและบุคลากรในสังกัด ร่วมเตรียมพื้นที่สำหรับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านสำโรง หมู่ 16 ต.โพนครก

Breadcrumbs