วันที่ 6 มิถุนายน  2562 นายสมหวัง  อิฐรัตน์ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัด สสอ.ท่าตูม ได้ประชุมประจำสัญจร สสอ.ท่าตูม ประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี  รพ.สต.บ้านหนองม่วง โดย นายวิษณุรักษ์ ศรีทอง พยาบาลวิชาชีพรักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านหนองม่วง

 

 

 

 

Breadcrumbs