นายนราธิป เพิ่มผล

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.063-625-9351

นางบุษบา  เล่าเรื่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

โทร.089-578-5335


นายกิตติพงษ์  อิ่มจิตร

ผอ.รพ.สต.บัวโคก

ประธานเครือข่าย ชมรม ผอ.รพ.สต.อำเภอท่าตูม

โทร.081-966-2890

อัตลักษณ์  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

อ่านเพิ่มเติม...

อบรม อสม.ปปช. นสค และ อสค. ปี.2560

อ่านเพิ่มเติม...

รพ.สต.บัวโคก เป็นตัวแทนการประกวด อสม. ดีเด่น ระดับโซน ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

งาน ITA หน่วยงานคุณธรรม จริยธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

ปั่น ปันสุข ลดอบายมุข สร้างสุขด้วยการอ่าน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสัญจร กพ.2560 ณ รพ.สต.ทุ่งกุลา

อ่านเพิ่มเติม...

ปั่นเพื่อพ่อ 6 มีนาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

อบรม คณะอนุกรรมการ ศปถ.ระดับอำเภอ ประกอบด้วย 3 ตำบลนำร่อง ได้แก่ ตำบลเมืองแก  ตำบลหนองบัว และตำบลทุ่งกุลา

อ่านเพิ่มเติม...

หมวดหมู่รอง

รายงานการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมประจำเดือน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

                                                                        ประจำเดือน

Download หมายเหตุ
 รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๖   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๖  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๖   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๗   
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  
 
 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗    
 
รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๗          
 
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๗        
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๗           

รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๗

   
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๗    

รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๗

      
 

ภาพประทับใจ

item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8

วีดีโอประทับใจ {กรุณาเปิดในเบราเซอร์ Mozilla Firefox}

กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2560
_____