วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม โรงพยาบาลท่าตูม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าตูม และ องค์การบริการส่วนตำบลกระโพ ลงพื้นที่ ที่บ้านตากลาง หมู่ 9 ตำบลกระโผ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสอบสวน กรณีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหัวสุนัข ผลบวก พร้อมประชุมวางแผนกำหนดมาตรการ การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตากลาง จากการประชุมวางแผนมีมาตรการร่วมกันดังนี้ปศุสัตว์ ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ทำบันทีกสั่งกักสัตว์ 6 เดือน ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ แจ้งเตือนพื้นที่ข้างเคียงจุดเกิดโรคเพื่อเฝ้าระวังรับการสนับสนุนวัคซีนจากกรมปศุสัตว์ ฉีดวัคซีนในสัตว์ครอบคลุม 100% เมื่อพบสัตว์แสดงอาการสงสัยโรคพิษสุนัขบ้าดำเนินการตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ทำลายสัตว์และส่งตัวอย่างเพื่อยืนยัน 2. อบต.สำรวจจำนวนสัตว์จุดเกิดโรค รายงานผลการฉีดวัคซีนครั้งสุดท้ายก่อนพบโรคฉีดวัคซีนในสัตว์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ สนับสนุนการกักสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่กักสัตว์ สาธารณสุข ค้นหาผู้สัมผัส อสม.เคาะประตูบ้าน ค้นหาผู้มีประวัติการถูกสัตว์กัด ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงเจ้าของสัตว์ที่ถูกสัตว์มีโรคกัด ให้ความรู้แก่ประชาชนเมื่อถูกสุนัข แมว กัด ข่วน เลีย ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ขอความร่วมมือประชาชนในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรค

Breadcrumbs