วันที่ 24 มกราคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม นำโดย นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอท่าตูม นางบุษบา เล่าเรื่อง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม และคณะกรรมการโซน รพ.สต.อำเภอท่าตูม จำนวน 3 โซน ออกประเมินไขว้ "กิจกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดไข้เลือดออก"

Breadcrumbs