สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม นำโดย ว่าที่ร้อยตรีโอภาส  วิเศษ  และบุคลากรในสังกัด ได้ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Breadcrumbs