วันที่ 22 มกราคม 2564

คปสอ.ท่าตูม  รับการนิเทศ ติดตาม กำกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 นำโดย นพ.อภิสรรค์  บุญประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และคณะนิเทศงาน   โดยมี นายสมหวัง  อิฐรัตน์ ประธาน คปสอ. นายแพทย์วรินทร สะอาดยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ ร่วมรับการนิเทศงาน ณ ห้องประชุมธรรมรังษี  โรงพยาบาลท่าตูม

งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ สสอ.ท่าตูม  โทร.044-591143

Breadcrumbs

กระทู้ล่าสุด-กระดานข่าวชาวสาธารณสุขท่าตูม