สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม รณรงค์สวมหน้ากาก 100%

แนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตนเองเพื่อห่างไกลโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T ได้แก่
D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด
M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย
T: Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น

Breadcrumbs

กระทู้ล่าสุด-กระดานข่าวชาวสาธารณสุขท่าตูม